GEAR SHIFT POINT

GEAR SHIFT POINT

Таблица за оптималните обороти при превключване
за всяка скорост на базата на резултатите
от мощтността и предавателните съотношения на вашият мотор.
Без тази прецизна информация, използването
на максималния потенциял на двигателя
остава на случайноста.
Цена 150лв.

Детайли.