RACE ASSISTANCE&#160&#160&#160&#160Race assistance е услуга насочена към тези от вас които искат да постигнат максимално добър резултат на състезание. Това означава да приложите 100% от уменията които притежавате! Това става възможно, като:
&#160&#160&#160&#160 1. Мотоциклета ви ще дъде оборудван с телеметрична апаратура.
&#160&#160&#160&#160 2. По всички спортно технически и стратегически въпроси вие НЯМА да взимате решения! Това ще прави вашият рейс инженер! След анализа на данните от първата ви сесия той ще знае в подробности РЕАЛНО какво е нивото на уменията ви и с какво се характеризира стила ви на каране. За всеки елемент от пистата вие ще получите подробни интрукции СЪОБРАЗЕНИ с вашите възможности – какво, къде, колко, как …! Вашата задача е да се концентрирате върху изпълняването им с максимално старание!
&#160&#160&#160&#1603. Предавателните числа ще бъдат настроени според вашите индивидуални нужди.
&#160&#160&#160&#1604*. Настройване на окачването чрез анализ на поведението му по време на движение, вземайки под внимание стилът, нивото на вашите умения и индивидуалните особености на пистата за постигане на максимално сцепление.(заплаща се допълнително)
&#160&#160&#160&#1605. За всеки завой ще получите подробна информация за оптималната траектория, която трябва да следвате съобразена със спесифичните им радиуси и стила ви на каране.
&#160&#160&#160&#160Така всяка следваща сесия ще постигате по добри резултати благодарение на повишената ефикастност и липсата на грешни решения които водят до неправилни действия и слаби резултати. Тук ще направя една формулирвка на термините “слаб” и “силен”, те са отражение на това до колко успявате да приложите на практика уменията и качествата които притежавате.
&#160&#160&#160&#160Цена – 700лв.
&#160&#160&#160&#160Детайли.


&#160&#160&#160&#160Ключът към повишаване нивото на вашите умения е SUPERBIKE SKILLS FACTORY – тук няма лимит!